Akt poświadczenia dziedziczenia

stawianie pieczątkiZgodnie z obowiązującymi przepisami, aby wykazać, że jesteśmy spadkobiercami po zmarłym, należy sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza albo przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie, uzyskując postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Decydując się na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia oszczędzimy czas, ale musimy pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy w kancelarii stawią się jednocześnie wszystkie osoby wchodzące w grę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.
Ponadto nie można sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli spadkodawca zmarł przed dniem 01 lipca 1984 roku.
Akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowany przez notariusza w Rejestrze Spadkowym PL ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej