Umowy sprzedaży

uścisk dłoniPrzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Forma aktu notarialnego jest konieczna w przypadku sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży opisywany jest przedmiot umowy – zarówno w zakresie stanu faktycznego, jak pod względem prawnym. Z tego względu do sporządzenia umowy sprzedaży wymagany jest komplet dokumentów – przykładowe ich wskazanie znajdą Państwo w zakładce Wymagane dokumenty. W celu sprecyzowania jakie dokumenty będą wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z Kancelarią. W umowie sprzedaży ponadto wpisywany jest sposób i termin zapłaty ceny, termin wydania przedmiotu umowy w posiadanie kupującego. W przypadku, gdy na zakup nieruchomości został udzielony kredyt hipoteczny, możliwe jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku, przy czym czynność ta podlega osobnej opłacie.


Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej