Testament

spisywanie testamentu przez starszego panaTestament jest to dokument, który sporządzany jest w celu rozporządzenia posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Może go stworzyć każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i chce uporządkować kwestie finansowe, dokonać podziału dóbr między bliskie osoby lub organizacje. Osoba spisująca testament powinna być w pełni świadoma i podejmować decyzję bez nacisku osób trzecich.


Testament w formie aktu notarialnego jest najpopularniejszą formą jego sporządzania, tuż obok własnoręcznego spisywania woli. Jest dokumentem urzędowym, który trudno jest podważyć. Zdarza się, że jest wybierany, gdy klient chce umieścić w nim zapis na rzecz osoby trzeciej lub zawrzeć polecenie wypełnienia ostatniej woli. Formy aktu notarialnego wymaga testament z zapisem windykacyjnym.

 


Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej